10 Skattefradrag for Enkeltpersonsforetak

10 skattefradrag for ENK

Som eier av en enkeltpersonsforetak har du muligheten til å dra nytte av en rekke skattefradrag som kan bidra til å redusere din skattepliktige inntekt og dermed dine skattebetalinger. Skattefradrag er en viktig del av den norske skatteloven, og det er essensielt å forstå forskjellen mellom inntektsfradrag og skattefradrag, samt hva du kan trekke fra på skatten for å oppnå en sunnere økonomi.

Inntektsfradrag vs. Skattefradrag

Inntektsfradrag og skattefradrag er begreper som ofte forveksles, men de refererer til ulike aspekter av din økonomi. Inntektsfradrag handler om å redusere den totale inntekten din før skatt beregnes, mens skattefradrag reduserer den faktiske skatten du må betale basert på din skattepliktige inntekt.

Fradrag for Enkeltpersonsforetak

Her er 10 vanlige skattefradrag som enkeltpersonsforetak kan dra nytte av:

 • Telefoni og Internett: Kostnader knyttet til mobiltelefon, fasttelefon og internett kan være fradragsberettiget, spesielt hvis de brukes i forbindelse med virksomheten din.
 • Husleie: Dersom du bruker en del av boligen din som arbeidsplass, kan en del av husleien regnes som fradragsberettiget.
 • Bruk av Bil: Dersom du bruker bil i virksomheten, kan du føre opp utgifter til kjøring, leie av flyttebil, vedlikehold, drivstoff og lignende.
 • Pensjon: Fradrag for innbetaling til privat pensjonsordning kan være mulig, noe som også bidrar til å sikre din fremtidige økonomi.
 • Forsikring, Sykepenger og Behandling av Skade: Forsikringer knyttet til virksomheten din kan også være fradragsberettiget.
 • Bompenger og Parkering: Utgifter til bompenger og parkering i forbindelse med jobbrelaterte reiser kan trekkes fra.
 • Mesterbrev, Kurs og Utdanning: Utdanningskostnader som forbedrer dine ferdigheter og kvalifikasjoner kan være fradragsberettiget.
 • Hjemmekontor: Dersom du har et dedikert hjemmekontor, kan en del av utgiftene til dette regnes som fradrag.
 • Mat og Drikke (Hverdag og Reise): Kostnader til måltider i forbindelse med arbeidet ditt kan være delvis fradragsberettiget.
 • Mat og Drikke med Kunder (Representasjon): Måltider og underholdning med kunder kan også være delvis fradragsberettiget.

Dette er også fradrag du kan trekke i fra

 • Reiseutgifter: Kostnader i forbindelse med tjenestereiser kan trekkes fra.
 • Kjøregodtgjørelse: Dersom du får kjøregodtgjørelse fra virksomheten, kan dette være skattefritt.
 • Programvare og Markedsføring: Utgifter til programvare, markedsføring og annonsører kan være fradragsberettiget.
 • Utgifter knyttet til Ansatte: Lønnsutgifter og andre kostnader knyttet til ansatte kan også være fradragsberettiget.
 • Utstyr, Tjenester og Klær: Kostnader knyttet til innkjøp av utstyr, tjenester og arbeidsrelaterte klær kan trekkes fra.

Vær Nøye med Kvitteringer og Avskrivninger

For å kunne dra nytte av skattefradragene, er det avgjørende å holde orden på alle kvitteringer og dokumentasjon for kostnadene du ønsker å trekke fra. I tillegg må du være oppmerksom på avskrivninger, spesielt for større kjøp som utstyr og eiendeler. Avskrivninger gjør det mulig å spre kostnadene over flere år og reduserer dermed beløpet du kan trekke fra hvert år.

Forskuddsskatt og Betalingsfrister

Husk også å ha kontroll på dine skatteforpliktelser. Som enkeltpersonsforetak må du betale forskuddsskatt, som er en delbetaling av årets skatt basert på tidligere års inntekt. Betalingsfristene for forskuddsskatt varierer gjennom året, så det er viktig å være oppmerksom på disse fristene for å unngå unødvendige straffebeløp.

Å dra nytte av skattefradragene som enkeltpersonsforetak kan være en verdifull strategi for å forbedre din økonomiske helse. Ved å være nøye med dokumentasjon, avskrivninger og betalingsfrister, kan du sikre deg de fordeler som skattefradragene gir, samtidig som du opprettholder god økonomisk styring i virksomheten din.