Flyttevask

Når du står foran en flytteprosess, er det en lang liste med oppgaver og forpliktelser som må håndteres ved flytting. Blant disse oppgavene er flyttevask en viktig og ofte undervurdert del av prosessen.

Vi skal se mer på hvorfor flyttevask er viktig når du flytter ut, hva som står i avhendingsloven § 2-2, betydningen av fornøydgarantien ved flyttevask, hva som skjer hvis kjøper eller boligeier ikke er fornøyd med vasken, og om selger av bolig kan gjøre flyttevasken selv eller må bruke et vaskefirma.

Flyttevask

Hvorfor er flyttevask viktig

Flyttevask, også kjent som flytterengjøring eller utflyttingsvask, er en grundig rengjøring av boligen du flytter ut av. Dette er viktig av flere grunner:

 • Klar for Overtagelse: Når du selger eller leier ut en bolig, er det viktig at den er i god stand for overtakelse av den nye eieren eller leietakeren. En grundig flyttevask sikrer at boligen er ren og innbydende for de nye beboerne.

 • Kreves i henhold til Avhendingsloven: Avhendingsloven, som regulerer salg av fast eiendom i Norge, krever at boligen skal være i samme stand som kjøperen hadde grunn til å forvente, basert på avtalen mellom partene og eiendommens faktiske tilstand. Dette innebærer at boligen skal være ren og i god stand ved overtakelse.

 • Positivt Inntrykk: En skinnende ren bolig gir et positivt inntrykk av selgeren eller utleieren. Dette kan bidra til smidigere transaksjoner og bedre relasjoner mellom partene.

Avhendingsloven § 2-2

Avhendingsloven § 2-2 fastsetter kravene til boligens tilstand ved overtakelse. Denne paragrafen pålegger selgeren av en bolig å sørge for at boligen er i den stand kjøperen hadde grunn til å forvente, med mindre det er avtalt noe annet mellom partene.

Med henvisning til flyttevask innebærer dette at boligen skal være ren og i god stand ved overtakelse. Hvis boligen ikke er i samsvar med disse kravene, kan kjøperen ha rett til å kreve prisavslag, erstatning for utbedringskostnader eller heving av kjøpet.

Betydningen av fornøydgarantien ved flyttevask

Mange profesjonelle vaskefirmaer som spesialiserer seg på flyttevask, tilbyr en fornøydgaranti. Dette betyr at de garanterer at vasken vil bli utført til kundens tilfredshet. Hvis kunden ikke er fornøyd med resultatet, vil vaskefirmaet vanligvis komme tilbake og rette opp eventuelle mangler uten ekstra kostnader.

Fornøydgarantien gir trygghet for både selgere og kjøpere/leietakere, da de kan være sikre på at boligen blir ordentlig rengjort i henhold til avhendingslovens krav.

Viktig del av flytteprosessen

Når du har bestemt deg for å flytte, kan det være fristende å tenke på den spennende fremtiden som venter deg på ditt nye sted. Kanskje du har funnet ditt drømmehjem, eller kanskje du er klar for et nytt kapittel i livet et annet sted. Uansett hva som har motivert flyttingen, er det én viktig oppgave som noen ganger overses eller undervurderes: flyttevasken. Selv om loven gir relativt få detaljer om hva som kreves ved flyttevask, er dette en vanlig kilde til uenighet mellom selgere og kjøpere, utleiere og leietakere. Alle har kanskje ikke den samme forståelsen av hva som er godt nok.

Mer enn bare overfladisk renhold

Flyttevask refererer til den grundige rengjøringen som skal utføres når du flytter ut av en bolig. Dette er en viktig del av flytteprosessen, uavhengig av om du er selger, utleier eller leietaker. Her er noen grunner til hvorfor flyttevask er så viktig:

 • Riktig førsteinntrykk: En nøye utført flyttevask gir et godt førsteinntrykk til den nye beboeren. Det bidrar til å skape en positiv atmosfære og vise at boligen har blitt godt ivaretatt.

 • Respekt for neste beboer: Å forlate boligen i god stand er en indirekte måte å vise respekt for den som skal flytte inn etter deg. Du ønsker kanskje å motta boligen i samme tilstand når du flytter inn et nytt sted.

 • Juridiske forpliktelser: Mange land og stater har lover og regler som krever at boligen skal være ren og i god stand ved overtakelse. Å ignorere disse forpliktelsene kan føre til rettstvister og kostnader.

 • Unngå uenigheter: Uenigheter om flyttevask kan føre til konflikter og misnøye mellom parter. Å ha en klar standard for hva som er akseptabelt, kan bidra til å unngå slike problemer.

Tommelfingerregelen for flyttevask

Selv om loven kanskje ikke gir en detaljert liste over oppgaver som må utføres under flyttevasken, kan en enkel tommelfingerregel være til stor hjelp. Denne regelen sier at boligen skal være så ren ved utflytting at den som flytter inn, skal kunne gjøre det uten ytterligere rengjøring.

Dette betyr at du bør:

 • Fjerne støv og skitt fra alle overflater, inkludert tak, vegger, gulv og skap.
 • Grundig rengjøre kjøkkenutstyr, ovner, og hvitevarer.
 • Sørge for at badet er skinnende rent, inkludert toalett, dusj og vask.
 • Tørke ned vinduer og speil for en skinnende finish.
 • Fjerne alle personlige eiendeler og søppel fra boligen.

Ved å følge denne enkle regelen, legger du grunnlaget for en problemfri overgang og bidrar til å opprettholde et godt forhold til neste beboer. I tillegg kan vaskefirmaer i Oslo også tilby rengjøring av kontorlokaler eller rengjøring av dødsbo.

Hva hvis kjøper ikke er fornøyd

Dersom kjøperen eller boligeieren ikke er fornøyd med flyttevasken, bør de ta kontakt med selgeren eller vaskefirmaet umiddelbart for å løse situasjonen. Som nevnt tidligere, kan vaskefirmaer som tilbyr fornøydgaranti, komme tilbake og rette opp eventuelle mangler.

Hvis saken ikke blir løst tilfredsstillende, kan det være nødvendig å involvere advokater eller ta saken til forbrukertvistutvalget, avhengig av omstendighetene og den juridiske avtalen mellom partene.

Kan selger av bolig gjøre flyttevasken selv

Selger av bolig kan i utgangspunktet utføre flyttevasken selv. Imidlertid er det viktig å merke seg at en grundig flyttevask kan være tidkrevende og krever riktig utstyr og kunnskap for å oppfylle kravene i avhendingsloven.

Mange selgere velger derfor å benytte profesjonelle vaskefirmaer for å sikre at vasken blir utført i henhold til standardene. Dette gir også en ekstra trygghet for at kjøperen vil være tilfreds med tilstanden til boligen ved overtakelse.

Huskeliste for flyttevask

Rengjøring av flater

 • Alle flater i boligen skal være grundig rengjort. Dette inkluderer vegger, tak, gulv og dører.

Skap og skuffer

 • Skap og skuffer både innvendig og utvendig bør være grundig vasket og tørket av.

Vinduer

 • Vinduer skal være pusset på både innsiden og utsiden for en klar og ren utsikt.

Bak hvitevarer

 • Flytt alle hvitevarer som komfyr, kjøleskap, badekar, og lignende, for å rengjøre bak dem der det er mulig.

Hvitevarer som står igjen

 • Dersom du etterlater hvitevarer som komfyr, oppvaskmaskin, eller lignende, må de være grundig rengjort både innvendig og utvendig.

Rengjøring av sluk

 • Alle sluk, inkludert de i baderom og kjøkken, skal være renset for å unngå blokkeringer og luktproblemer.

Rens av luftventiler

 • Sjekk og rengjør lufteventiler for å sikre god luftsirkulasjon i boligen.

Peis og ovner

 • Peis og ovner bør være tømt for aske og sot og grundig kostet.

Rydding av boder, garasje og balkong

 • Sørg for å rydde og feie alle eksterne områder som boder, garasje, balkong eller terrasse.

Tomterydning

 • Tomten rundt boligen bør ryddes for eventuelt søppel, løv, kvister eller andre gjenstander.

Søppel og avfall

 • Fjern alt søppel og avfall fra boligen, inkludert hageavfall eller rester fra renseprosesser.

Rengjøring av dører og vinduskarmer

 • Dører og vinduskarmer skal være rengjort grundig for å fjerne støv og skitt.

Sjekk for glemte eiendeler

 • Gå gjennom boligen for å forsikre deg om at ingen personlige eiendeler er igjen, inkludert i skap, skuffer og bak hvitevarer.

Vedlikehold

 • Sjekk boligen for eventuelle behov for enkle vedlikeholdsoppgaver, som maling eller reparasjoner, og ta tak i dem før du forlater boligen.

Kontroller renholddsnivå

 • Til slutt, gå gjennom hele boligen og kontroller at renholdsnivået oppfyller standarden for en flyttevask, der boligen skal være klar til å tas i bruk uten ytterligere rengjøring.

En grundig flyttevask sikrer ikke bare at du oppfyller dine forpliktelser som selger eller leietaker, men det legger også grunnlaget for en positiv overtagelsesopplevelse for den neste beboeren.