Rett på flyttedager

Retten til flyttedager

Flyttedager og Velferdspermisjon: En Faglig Oversikt

I sammenheng med flytting reiser det seg ofte spørsmål om retten til flyttedager, spesielt når det gjelder permisjon fra arbeid. Her skal vi utforske hvordan dette fungerer i Norge, spesielt med fokus på regelverk og rettigheter knyttet til velferdspermisjon.

Det er viktig å merke seg at det, per nå, ikke finnes noen generelle bestemmelser i arbeidsmiljøloven eller andre norske lover som gir rett til flyttedager med lønn. Dette betyr at det ikke er en automatisk rettighet for alle arbeidstakere å ta fri med lønn for å flytte. Selv om det ikke finnes generelle lovbestemmelser, kan retten til flyttedager være inkludert i spesifikke tariffavtaler. Dette varierer mellom forskjellige tariffområder og sektorer. For eksempel, i tidligere versjoner av tariffavtalen i KS-området (Kommunenes Sentralforbund), var det spesifikke bestemmelser for flyttedager, men dette er ikke lenger tilfellet.

 

Velferdspermisjon som løsning

I mangel av spesifikke bestemmelser om flyttedager, er velferdspermisjon et relevant alternativ. I KS-området, som omfatter mange kommunale og fylkeskommunale arbeidstakere, gir hovedtariffavtalens kapittel 1, § 14, rettigheter til velferdspermisjon. Denne bestemmelsen sier at:

  • Arbeidstakere kan innvilges velferdspermisjon med lønn for inntil 12 arbeidsdager per kalenderår, gitt at det foreligger «viktige velferdsgrunner».
  • Fleksibelt uttak av disse permisjonsdagene kan avtales.

Fastsettelse av velferdsgrunner

Det er opp til den enkelte kommune eller fylkeskommune å definere hva som kvalifiserer som «viktige velferdsgrunner». Det lokale reglementet for permisjoner vil derfor være det avgjørende dokumentet å konsultere for å finne ut om flytting inngår som en gyldig grunn for velferdspermisjon.

Søknadsprosessen

Hvis du vurderer å søke om velferdspermisjon i forbindelse med flytting, anbefales det å:

  • Sjekke det lokale reglementet for permisjoner ved din arbeidsplass.
  • Finne ut om flytting er inkludert som en gyldig grunn for velferdspermisjon.
  • Sende en formell søknad i tråd med arbeidsgivers prosedyrer, og avklare om permisjonen vil være med eller uten lønn.

Mens det ikke finnes en generell lovfestet rett til fridag for flytting i Norge, kan velferdspermisjon være en mulig løsning for de som trenger fri i forbindelse med flytting. Dette avhenger av den enkelte arbeidsplassens reglement og vilkår i relevante tariffavtaler. Det er viktig for arbeidstakere å være proaktive og informere seg om sine rettigheter og prosedyrer for å søke om slik permisjon.